OFERTA - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT - projekty nowoczesnej ARCHITEKTURY & WNĘTRZA

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA


specjalizuję się w projektowaniu :

INDYWIDUALNYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH I REZYDENCJI
PRZEBUDOWACH / ROZBUDOWACH / NADBUDOWACH  istniejacych obiektów budowlanychprojekty opracowuje w
KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ MUROWANEJ lub KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ ( C24 / STEICO )
opartej o sprawdzone rozwiązania projektowe z dostosowaniem do
polskich norm oraz obowiązujących przepisów budowlanych.
JAK PRACUJĘ ?

starając się sprostać wymaganiom moich Inwestorów oraz dążąc do najwyższej JAKOŚCI projektów i ich realizacji, cykl projektowy dzielę na
5 podstawowych etapów pracy :

etap I - ANALIZA PODSTAWOWYCH DANYCH DO PROJEKTOWANIA i obejmująca :
- analizę wytycznych Inwestrora, przyszłego użytkownika budynku dla uszczegółowienia programu funkcjonalno użytkowego budynku
- analizę działki budowlanej wraz z jej sąsiedztwem
- analizę zapisów Planu Miejscowego lub Warunków Zabudowy
- uszczegółowienie podstawowych danych dot.  technologi budowy, materiałów i instalacji sanitarnych / elektrycznych
- analizę innych nizbędnych danych do projektowania

etap II - PROJEKT KONCEPCYJNY obejmujący :
- projekt koncepcyjny budynku i zagospodarowania działki
- uzgodnienia robocze i finalne projektu z Inwestorem
! - dla projektu przebudowy / rozbudowy / nadbudowy istniejącego obiektu, PROJEKT KONCEPCYJNY poprzedzony jest INWENTARYZACJĄ obiektu


etap III - PROJEKT BUDOWLANY
realizowany zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego  i obejmujący :
1 - Projekt Zagospodarowania Działki
2 - Projekt Architektoniczno - Budowlany
      A
ARCHITEKTURA - część opisowa i rysunkowa architektoniczna projektowanego obiektu
      wraz z koordynacją opracowń branżowych Projektu Technicznego
3 - Projekt Techniczny ( konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, audyt energetyczny ) w zakresie :
      K
KONSTRUKCJA ( uprawniony projektant konstrukcji )
      część opisowa i rysunkowa podstawowych rozwiązań projektowych konstrukcji budynku,
      w tym obliczenia statyczne, schematy konstrukcyjne.
      IS
INSTALACJE SANITARNE ( uprawniony projektant instalacji sanitarnych )
      część opisowa i rysunkowa rozwiązań instalacji sanitarnych budynku :
      wewnętrznych : woda / kanalizacja sanitarna/ deszczowa / kotłownia ( źródło ciepła ) / ogrzewanie / wentylacja mechaniczna / … inne.
      zewnętrznych : instalacji sanitarnych w ramach granicy działki
      IE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( uprawniony projektant instalacji elektrycznych )
      
część opisowa i rysunkowa rozwiązań podstawowych instalacji elektrycznych budynku :
      oświetlenia / gniazdkowej / włącznikowej / zasilania urządzeń wewnętrznych / instalacji odgromowej / fotowoltaicznej / ... inne.
      AE
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ( uprawniony audytor energetyczny )
      
obliczenia Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku oraz inne wymagane obliczenia, analizy

etap IV - PROJEKT WYKONAWCZY
jako niezbędny dla realizacji każdej inwestycji jest PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI opracowywany przez projektanta konstrukcji

etap V - NADZÓR AUTORSKI
zapewniajacy realizację obiektu zgodnie z projektem oraz zapewniający pomoc merytoryczną i techniczną  DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ MI OPRACOWANIE PROJEKTU :
- każdy projekt poprzedzam szczegółowymi analizami Warunków Zabudowy oraz działki budowlanej i jej sąsiedztwa, co gwarantuje
  prawidłowe wpisanie budynku w zagospodarowanie wraz z kształtem bryły obiektu, powiązania z otoczeniem i doświetleniem pomieszczeń
- na etapie koncepcji przedstawiam kilka wariantów rozwiązań funkcjonalnych nawiązujących do indywidualnych potrzeb, oczekiwań
  przyszłego użytkownika i szczegółowo z nim uzgadniane na tym etapie
- projekt budowlany opracowuję z dużym stopniem uszczegółowienia, co odnosi się nie tylko i wyłącznie do Decyzji o Pozwoleniu na Budowę,
  ale również bezpośrednio do bezproblemowej realizacji obiektu
- opracowuję projekty z należytą starannością wykluczając błędy projektowe poprzez właściwą koordynację opracowań branżowych :
  konstrukcji oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych, co w efekcie daje rozwiązania projektowe spójne i określające budynek jako
  całość techniczno użytkową
- posiadam duże doświadczenie zawodowe w projektowaniu w technologii tradycyjnej oraz szkieletowej drewnianej.
- moi Inwestorzy mają gwarantowane wsparcie merytoryczne, techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego : od projektu,
  poprzez realizację budynku i zagospodarowania działki.
- wiem, jak projektować budynek energooszczędny, jednocześnie uzasadniony pod względem ekonomicznym

w efekcie otrzymują Państwo ARCHITEKTURĘ szytą na miarę, stanowiącą komfortową przestrzeń dającą satysfakcję każdego dnia.  CENA PROJEKTU
  każdorazowo jest ustalana i uzgadniana indywidualnie z uwagi na :
- indywidualne wymagania / potrzeby / oczekiwania Inwestora dla projaktowanego budynku
- indywidualne cechy danej działki budowlanej wraz z jej otoczeniem
- jednostkowe zapisy w Planach Miejscowych lub Warunkach Zabudowy określające ramy przyszłej zabudowy

  z przyjemnością na wszystkie zapytaia odpowiadam mailowo :
  lukasz.ladzinski@gmail.comwykształcenie / doświadczenie zawodowe / uprawnienia do projektowania / przynależność do Izby Architektów RP / standardy wykonywania zawodu
stanowią gwarancję
WYSOKIEGO POZIOMU USŁUG PROJEKTOWYCH
oraz JAKOŚCI PROJEKTOWANEJ
ARCHITEKTURY


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego